Bakgrundskontroller inför rekryteringar

När ett företag anställer medarbetare kan det innebära en extremt stor investering. Att göra bakgrundskontroll innan den anställningen genomförs, kan vara ett ekonomiskt och affärsmässigt smart val. Både för att slippa den ekonomiska bördan som kan komma vid en felrekrytering. Men också pga det jobb som oftast läggs ned på att introducera den nyanställda i sina arbetsuppgifter.

Att ett företag vill göra bakgrundskontroll blir allt vanligare i sin rekryteringsprocess. Idag använder de flesta rekryterings- och bemanningsföretagen någon slags bakgrundskontroll i sina uppdrag. Tittar man idag bara på begärda utdrag ur belastningsregistret så har det ökat kraftigt de senaste åren. Polisens belastningsregister är ett av många alternativ för att få fram eventuella domar & straff som en person dömts för.

Bakgrundskontroller av medarbetare​

Bör man även göra löpande bakgrundskontroller av sina anställda medarbetare? Det är en fråga idag som börjat komma upp till ytan när det kommer till företagande. Ett företag gör vanligtvis en bakgrundskontroll när du blir anställd. Men arbetar du sedan på företaget i 10 år så gör de flesta företag inga kontroller under denna tiden.
Därför har frågan om att göra löpande bakgrundskontroller varje år på sina anställda kommit upp till ytan. I de flesta branscher är det troligtvis inte nödvändigt. Men i många branscher där personer sitter på känslig information, har stort ekonomiskt ansvar eller arbetar med barn & unga kan det vara nödvändigt med årliga kontroller.

Det är dock en fråga som varje företag får ta ställning till beroende på bransch och typ av roll som den anställde har. Det bör dock informeras av företaget vid anställning att de gör årliga bakgrundskontroller av alla anställda.